top of page

TRAUMATHERAPIE

Basisprincipes

Stabiliseren

·     Balans in het hier en nu

In eerste instantie richt traumatherapie zich op het verminderen van de symptomen van post-traumatische stress, zoals hyperalertheid, slaapproblemen en intrusies. 

 

Ook het vergroten van de psychische en relationele vaardigheden helpt je innerlijke meer rust te vinden.

Confronteren

 Terug naar het toen en daar

 

Als je (weer) voldoende in balans bent en je jezelf emotioneel kan reguleren, richt traumatherapie zich op het verwerken van de onopgeloste aspecten van de traumatische ervaringen zelf.

Traumaverwerking helpt je een genuanceerd en stabiel zelf- en wereldbeeld op te bouwen.

Integreren

Mijn leven : toen, nu en verder

Tenslotte wordt traumabehandeling  gekenmerkt door het versterken van het autonoom en authentiek functioneren - je leert 'jezelf' te zijn.

We spreken van therapeutische en/of post-traumatische groei als je je na afloop van een traumatherapietraject meer en beter voelt.

Wat is een Trauma? Wat is Traumatische Stress?

We spreken van trauma bij de ervaring van een schokkende gebeurtenis. Een ervaring die je mentale, emotionele en lichamelijke capaciteiten ver te boven gaat.

 

Acute Traumatische Stress of ATS slaat op de extreme stress die je ervaart tijdens of kort na een traumatische ervaring.

Het Post Traumatisch Stress Syndroom of PTSS slaat op een hele reeks negatieve symptomen en klachten die je aan een onverwerkte traumatische ervaring kan overhouden.

Het Complex Post Traumatisch Stress Syndroom of CPTSS, alsook complexe dissociatieve stoornissen slaan op de complexe wisselwerking tussen persoonlijkheid en traumatische ervaringen van slachtoffers van chronisch trauma in hun jeugd of op volwassen leeftijd.

ATS, PTSS of C-PTSS ... Traumatherapie focust op:

Het verminderen van symptomen : je functioneert beter, denkt constructiever en krijgt je emoties onder controle. 

 

Het vergroten van veerkracht : je leert weer verbinding maken met jezelf, (her)ontdekt je eigen sterktes en innerlijke kracht. Kortom : je krijgt jezelf weer terug! 

bottom of page