top of page

vr 25 sep

|

La Verna

5 daagse workshop methodieken uit de pessotherapie

5 daagse workshop methodieken uit de pessotherapie

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
5 daagse workshop methodieken uit de pessotherapie
5 daagse workshop methodieken uit de pessotherapie

Datum

25 sep 2020 09:00 – 17:00

La Verna, Sint-Antoniuskaai 9, 9000 Gent, België

Details

Wanneer:

25 september 2020

9 oktober 2020

23 oktober 2020

13 november 2020

27 november 2020

Waar

La Verna - Sint-Antoniuskaai 9 - 9000 Gent

Prijs:

850€ voor de 5 dagen (lesmateriaal en lunch inbegrepen)

Details:

HERSTEL VAN PSYCHO-TRAUMA MET BEHULP VAN LIJFELIJKE ERVARING IN PSYCHOTHERAPIE

METHODIEKEN UIT DE PESSOTHERAPIE.

Woorden zijn niet genoeg.

DOELSTELLINGEN:

Vroege tekorten en trauma laten diepe sporen na, zowel geestelijk, neurologisch als lijfelijk. Er is ondertussen een vrij grote consensus over het feit dat behandeling zich ook op deze 3 domeinen moet richten. Of en hoe we traumatische gebeurtenissen geïntegreerd krijgen hangt in grote mate af van ons Innerlijk Werkmodel. Het ontbreken van Innerlijke Werkmodellen van een veilige Ander zorgt vaak voor problemen in traumatherapie waardoor cliënten in de afwisseling blijven zitten tussen hyperarousal (angst – prikkelbaarheid) en hypoarousal (dissociatie). Bij afwezigheid van de geïnternaliseerde ‘goede ouder’ blijven cliënten veiligheid zoeken in wat de reële ouder te bieden had, ook als dit niet in het belang van het kind was. 

De aanpak van vooraf bestaande hechtingsproblemen kunnen de traumabehandeling ondersteunen en efficiënter maken. Veel therapeutische benaderingen zijn gefocust op het inzicht hebben in of het reduceren van pijnlijke symptomen, negatieve schema’s of niet adequate handelingsstrategieën. Het kan echter ook helpend zijn als men oude schema’s kan herschrijven door een positieve input. Vanuit de Pessotherapie beogen we het creëren van een nieuw positief Innerlijk Werkmodel van hechting. Een krachtige methodiek hierbij is de ontwikkeling van het beeld van ‘ideale ouder of ouders’ die ons toelaat om symbolische ouders te creëren en in interactie met hen correctieve ervaringen op te doen zodat het innerlijk werkmodel veiliger wordt. 

Door de lichamelijke ervaringsgerichte invalshoek van Pessotherapie kunnen we bovendien op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten komen, worden afweerstrategieën verhelderd, kunnen ondragelijke emoties veilig geuit en gereguleerd worden en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervulling krijgen. (On)veilige hechtingspatronen worden geïnstalleerd in de eerste levensjaren. Onze identiteit is gebaseerd op lichamelijk beleefde interacties met hechtingsfiguren (preverbaal). Het is dus van belang dat de correctieve ervaringen met Ideale Ouders lichamelijk worden beleefd en verankerd.

DOELGROEP:

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar professionelen die in 2de en 3de lijns hulpverlening werken met volwassen cliënten met vroege tekorten en (hechtings)trauma én hun behandelingsaanbod graag verder uitbouwen door lichamelijke aspecten systematischer bij het therapeutisch proces te betrekken.

PROGRAMMA:

In deze 5-daagse ervaringsgerichte opleiding komen in een geïntegreerde vorm volgende opleidingsdelen aan bod:  

 1. Theoretische vorming
 2. Leren gebruiken van gestructureerde      explorerende oefeningen.
 3. Praktische training waarbij      deelaspecten van de methode, attitudes, technieken en interventies      geoefend worden.
 4. Casuïstiek

OPLEIDER:

Annelies Van Overbeke: Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Internationaal Gecertificeerd Pessotherapeut, freelance trainer, opleider en supervisor. 

Reserveren

Prijs

Aantal

Totaal

 • 5 daagse opleiding pesso

  € 850,00

  € 850,00

  0

  € 0,00

Totaal

€ 0,00

Share on Social Media

Lifespan nl
bottom of page