top of page

Wat is EMDR?

EMDR is een door Francine Shapiro ontwikkelde methodiek, die gebruikt wordt bij de behandeling van psychotrauma. In 1987 ontdekte Shapiro dat het horizontaal heen en weer bewegen van de ogen, terwijl ze dacht aan dingen die negatieve emoties opwekten, die emotionaliteit liet zakken of helemaal wegnam. Aanvankelijk dacht Shapiro te maken te hebben met een vorm van desensitisatie en noemde haar methode EMD of Eye Movement Desensitisation. Haar eerste wetenschappelijke onderzoeken bij traumaslachtoffers lieten een duidelijk positief effect zien, dat bij follow-up bleek stand te houden.

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en jongeren kunnen klachten en problemen vertonen die te relateren zijn aan ingrijpende en/of schokkende gebeurtenissen.
Wanneer er een duidelijk verband kan gelegd worden tussen de klachten/problemen die een kind vertoont en één of meerdere ingrijpende, beschadigende ervaringen, kan EMDR ingezet worden als behandelmethode.
M.a.w. zijn de toepassingsmogelijkheden van EMDR bij kinderen veel ruimer dan het slachtoffer of getuige zijn van een éénmalige schokkende gebeurtenis.

Lees het volledige programma

bottom of page